Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, hình thức COD (cash on delivery)

- Áp dụng cho tất cả khách hàng mua online qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, thanh toán.

Thanh toán trả trước chuyển khoản online

- Áp dụng cho khách hàng sử dụng phương thức thanh toán online:

  • Tên tài khoản: CHI NHÁNH THỦ ĐỨC - CÔNG TY CỔ PHẦN I.P.L
  • Số tài khoản: 82901409
  • Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) – CN THỦ ĐỨC