Phí vận chuyển

Khu vực giao hàng

- Phạm vi giao hàng toàn quốc.

Biểu phí và thời gian nhận hàng

- iChợ áp dụng thời gian và biểu phí giao hàng theo biểu giá của Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel như sau: Biểu phí dịch vụ vận chuyển Viettel